Середня освіта. Інформатика

Спеціальність ‒ 014 «Середня освіта. Інформатика» (галузь знань – 01 освіта)

Професія вчителя одна з найбільш шанованих, почесних та важливих професій. Можна сміло стверджувати, що вчитель створює майбутнє країни. Адже від його праці багато в чому залежить рівень розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні якості.

Нині в основу концепції підготовки вчителів інформатики покладені інші цілі і завдання навчання інформатики, ніж ті, які декларувалися раніше - загальна комп'ютерна грамотність. Підготовка професійно-педагогічної діяльності учителя-фахівця буде спрямована на розвиток знань та вмінь, які будуть використані для навчання і виховання учнів як суб'єктів освітнього процесу засобами предмета "Інформатика", а також впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій у навчання та управління освітою. Виходячи з цього до підготовки фахівців у галузі освітньої інформатики буде запропоновано:

 • освоєння діяльності за допомогою традиційних інструментальних програмних засобів (текстового редактора, графічного редактора, табличного процесора, бази даних);

 • ознайомлення з парадигмами дескриптивного і функціонального програмування (мовами Пролог, Lisp та ін.);

 • освоєння парадигми структурного програмування (мовою Delphi і C) з використанням структур даних, ознайомлення з основами об'єктно-орієнтованого програмування;

 • освоєння парадигми об'єктно-орієнтованого і візуального програмування; ознайомлення з архітектурою й основними напрямками розвитку мікропроцесорної техніки;

 • вивчення основних методів математичного моделювання (неперервних дескриптивних моделей у фізиці і біології, методів дослідження операцій);

 • вивчення розділів дискретної математики, що складають зміст теоретичних основ інформатики (теорії графів, дискретної оптимізації, теорії алгоритмів з погляду абстрактних автоматів і рекурсивних функцій):

     - огляд методів використання комп'ютерів у навчанні (психолого- педагогічних теорій комп'ютерно-орієнтованого навчання, проектування, розробки та оцінювання навчальних програм, концепцій навчальних середовищ та мультимедіа в навчанні;

 • ознайомлення з банками даних, що забезпечують доступ до інформації через глобальні комп'ютерні мережі;

 • ознайомлення з можливостями використання глобальних комп'ютерних мереж через телекомунікаційні проекти з використанням електронної;

 • ознайомлення з можливостями використання глобальних комп'ютерних мереж шляхом використання WWW-серверів для пошуку потрібної інформації та створення веб-квестів з конкретної проблеми, що розв'язується самостійно.

Здобуті знання та вміння дають змогу працювати на посадах:

 • вчитель середнього навчального закладу

 • вчитель спеціалізованих навчальних закладів

 • асистент вчителя

 • фахівець з інформаційних технологій

 • фахівець з розроблення комп’ютерних програм

 • технік-програміст

 • контролер роботів

Під час навчання в університеті можна здобути ступінь бакалавра та ступінь магістра.

Контактна інформація

33028, м. Рівне, вул. Пластова, 31,
каб. 205

 • dummy kiktmvi@rshu.edu.ua

На правах реклами

Search